Popularne

Artykuł

Budownictwo

Energooszczędne okna PCV

Energooszczędne okna PCV

Podstawowym wyznacznikiem przyjętym na potrzeby określania izolacyjności cieplnej przegrody budowlanej jest współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten oznaczany jest wielką literą U a jego jednostką jest W/(m2K). Nie inaczej jest w przypadku okien, drzwi, rolet, połaci dachu jak również ścian i podłóg

Z dniem 1-go stycznia 2021 r. doświadczymy kolejnego już zaostrzenia norm dot. współczynnika przenikania ciepła U, który nie będzie mógł przekraczać:

  • 0,20 W/(m2K) – dla ścian zewnętrznych
  • 0,9 W/(m2K) – dla okien i drzwi zewnętrznych
  • 1,1 W/(m2K) – dla okien połaciowych (dachowych) 

W tym artykule skupimy się na energooszczędnych oknach wykonanych z PCV. W tym wypadku głównym wyznacznikiem jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw). Najistotniejsze przy określeniu współczynnika przenikania ciepła całego okna są składowe Ug oraz Uf, gdzie:

  • Ug definiuje parametry cieplne pakietu szybowego,
  • Uf określa parametry profilu okna.

Energooszczędne pakiety szybowe

Oszklenie okna składa się z pojedynczych szyb układanych w pakiety. W zależności od standardu ich liczba wacha się od 2 do nawet 4. Wedle współczesnych standardów przestrzenie między szybami są hermetyczne, najczęściej wypełnione gazem szlachetnym. Popularnym rozwiązaniem w tym względzie jest stosowanie argonu – zapewnia dobry stosunek jakości do ceny. Pakiety szybowe o najlepszych (najniższych) współczynnikach Ug posiadają wypełnienie w postaci kryptonu lub ksenonu. Oszklenie składające się z pakietu 4 szyb z wypełnieniem z kryptonu może osiągać Ug nawet na poziomie 0,3 W/(m2K). Z kolei tanie rozwiązanie (które już niebawem nie będzie spełniać minimalnych wymagań) to pakiet szybowy składający się z dwóch szyb z standardowym wypełnieniem posiada współczynnik Ug sięgający 1W/(m2K). Poszczególne szyby są przedzielone specjalną ramką dystansową. Okna najwyższej jakości posiadają ramki wykonane z tworzyw sztucznych, w miejsce gorszego (pod względem izolacyjności) aluminium.

Ramka okna

Wcześniej już wspomnieliśmy o drugim z współczynników mających istotny wpływ na przenikalność cieplną całego okna. Jest nim współczynnik przenikania ciepła ramki okna. Zależy on przede wszystkim od grubości profilu okna oraz od ilości komór. Niestety profile wykonane z samego PCV są zbyt delikatne. Tak wykonana rama okna nie zapewniałaby dostatecznej sztywności dla całego okna. Dlatego niezbędne jest stosowanie dodatkowych usztywnień. Tanie, aczkolwiek znacznie gorsze rozwiązanie pod względem przenikalności cieplnej jest zastosowanie stali. Stal jak wiadomo jest bardzo dobrym przewodnikiem i jej opór cieplny jest bardzo znikomy. Zdecydowanie lepsze w tym względzie są tworzywa sztuczne, z których wykonywane są usztywnienia okien o podwyższonych parametrach cieplnych. Bilans cieplny profilu okiennego może być dodatkowo poprawiony poprzez wpuszczenie materiału izolacyjnego w pusty z reguły profil okna. Typowe wartości współczynnika Uf wahają się pomiędzy 0.9 – 1.4 (m2K). Jak widać, jest on wyraźnie gorszy aniżeli współczynnik Ug dla pakietu szybowego.

Prawidłowy montaż okna

Na koniec kilka słów dotyczących samego montażu okna. Trzeba bowiem mieć świadomość że nawet okna o bardzo dobrych parametrach nie będą spełniały odpowiednio swojej roli jeśli montaż został wykonany niezgodnie z sztuką. Obecnie standardem staje się ciepły montaż okien. W takim przypadku dodatkowo wykorzystuje się taśmy – paroizolacyjne od strony wewnętrznej okna oraz paro przepuszczalne od strony zewnętrznej. Stosowanie taśm zabezpiecza warstwę izolacyjną wokół okna przed degradacyjnym wpływem wilgoci.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *