Popularne

Artykuł

Budownictwo

Profesjonalne wyburzenie budynku – jak wygląda?

Profesjonalne wyburzenie budynku – jak wygląda?

Wyburzenia dużych obiektów jedynie pozornie wydają się łatwe do przeprowadzenia. W rzeczywistości to bardzo skomplikowany proces. Wymaga dopełnienia licznych formalności oraz umiejętnego doboru sprzętu do rodzaju przeprowadzanej rozbiórki. Jak przebiega profesjonalne wyburzanie budynków?

Wyburzanie budynku a formalności

Zgodnie z polskim prawem, wyburzanie budynku jest pracą budowlaną, która wymaga zastosowania określonych procedur. Podstawę prawną stanowi ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac rozbiórkowych jest uzyskanie stosownych zezwoleń. Pozwolenia nie są konieczne jedynie po spełnieniu poniższych warunków:

  • Budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków, a wysokość obiektu nie przekracza 8 metrów, a odległość od jego krawędzi do granicy działki wynosi minimum 1/2 jego wysokości lub
  • budynek powstał bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i nie został sklasyfikowany jako zabytek.

W wymienionych przypadkach wystarczy zgłoszenie planowanego wyburzania do właściwego organu administracji budowlanej. Pozwolenia nie wymaga również rozbiórka wolnostojącego budynku gospodarczego lub wiaty, jeżeli powierzchnia ich zabudowy nie przekracza 25m². W każdym innym przypadku niezbędne jest wnioskowanie o pozwolenie na wyburzenie, z reguły do prezydenta miasta lub starosty.

Jak przebiega profesjonalne wyburzanie budynku

Profesjonalne wyburzanie budynku to proces, który obejmuje wiele różnych etapów. Na każdym z nich potrzebne jest merytoryczne przygotowanie i doświadczenie w branży budowlanej. Zlecenie może przybrać bardzo skomplikowaną formę. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy rozbiórce podlega jedynie część budynku, jak choćby komin. Wyzwaniem może okazać się prowadzenie prac wyburzeniowych w ruchliwej okolicy lub na obiektach potencjalnie niebezpiecznych. W takich sytuacjach sprawdzi się profesjonalna firma wyburzeniowa z Poznania.

Profesjonalna rozbiórka budynku zawsze obejmuje zdobycie kompletnych informacji dotyczących danej inwestycji. Chodzi przede wszystkim o dokumentację projektową wraz z naniesionymi na niej modernizacjami. Zapoznanie się z dokumentami pozwala właściwie zaplanować prace, uwzględniając rodzaj i wytrzymałość konkretnych elementów, a także statyczne i dynamiczne naprężenia występujące na ich powierzchniach.

Z punktu widzenia firmy budowlanej, wyburzanie dużych obiektów lub ich części to proces skomplikowany proces, wymagający koordynacji i doświadczenia na każdym z etapów:

  1. Oszacowanie zakresu prac i precyzyjna wycena inwestycji
  2. Zapewnienie fachowego doradztwa zleceniodawcy
  3. Wybór odpowiedniego sprzętu i użycie go w sposób, który gwarantuje maksymalną efektywność
  4. Nadzór nad pracami rozbiórkowymi, obejmujący wymagane przez prawo zagadnienia BHP
  5. Utylizacja i wywóz odpadów porozbiórkowych, w tym gruzu
  6. Oczyszczanie terenu i sporządzenie dokumentów poświadczających wykonane prace wyburzeniowe

Wybór efektywnej metody wyburzania

Istotnym elementem profesjonalnie przeprowadzanych prac wyburzeniowych jest wybór efektywnego sprzętu. Rodzaj maszyn i narzędzi oraz ilość pracowników na placu budowy powinny być adekwatne do zakresu prowadzonej rozbiórki. Dzięki odpowiedniemu rozdysponowaniu zasobów, bezpieczne wyburzanie dużych obiektów staje się możliwe.

Samodzielnie czy z pomocą fachowca?

Profesjonalne wyburzanie budynków to prace wymagające zarówno doświadczenia, jak i specjalistycznego sprzętu. Warto zlecić je fachowcom. Firmy, które z powodzeniem przeprowadzają rozbiórki dużych budynków są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo prac oraz merytoryczne wsparcie na każdym z etapów inwestycji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *