Popularne

Artykuł

Budownictwo

Wiertnice geotechniczne – czym są i do czego się je wykorzystuje?

Wiertnice geotechniczne – czym są i do czego się je wykorzystuje?

Za pomocą wiertnic geotechnicznych można prowadzić wiele prac polegających na wierceniach w gruncie – także w najtwardszych skałach czy w asfalcie. Czym są wiertnice geotechniczne? W jakich celach najczęściej są one stosowane?

Wiertnica geotechniczna – podstawowe informacje

Wiertnicami geotechnicznymi nazywa się takie urządzenia, które mają na celu prowadzenie odwiertów w celach geotechnicznych. Za ich pomocą można prowadzić wiercenia, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące wierconych gruntów, na przykład przed planowaną inwestycją.

Obecnie w użyciu znajdują się różne rodzaje wiertnic geotechnicznych, co umożliwia dopasowanie ich parametrów pracy do konkretnego celu prowadzonych badań.

Wiertnice geotechniczne – stacjonarne i samochodowe

Wiertnice geotechniczne mogą być podzielone na dwie kategorie, a mianowicie na wiertnice stacjonarne oraz samochodowe.

Stacjonarne wiertnice geotechniczne montowane są w tych miejscach, w których planowane jest prowadzenie pomiarów systematycznie.

Do wykonania miejscowych badań częściej używane są wiertnice geotechniczne samochodowe, które umieszczane są na podwoziach samochodów 4×4. Więcej informacji o takich pojazdach można znaleźć na stronie ich producenta – firmy Staltechnika: http://staltechnika.pl/oferta/wiertnice-geotechniczne-samochodowe/.

Wiercenia geotechniczne – zastosowanie

Wiertnice geotechniczne używane są przede wszystkim w celu badania warunków gruntowo-wodnych na danym terenie. Przykładowe zastosowanie badań geotechnicznych gruntów:

  • badania makroskopowe gruntu,
  • pobranie gruntów i wody w celu analizy laboratoryjnej,
  • kontrola miąższości warstw wodonośnych gruntu,
  • wyznaczenie głębokości zwierciadła wód gruntowych.

Ważne jest dobranie właściwych świdrów, które nazywane są sznekami. Można zapoznać się z nimi pod adresem firmy Staltechnika na stronie: http://staltechnika.pl/oferta/swider-wiertniczy-slimak-sznek.

Badaniami geotechnicznymi zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy, które posiadają odpowiedni sprzęt do wierceń w każdym typie gruntu.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *