Popularne

Artykuł

Dom

Czym się charakteryzują obiekty kubaturowe?

Czym się charakteryzują obiekty kubaturowe?

Obiekty kubaturowe wyróżniają się wielkością i funkcją. Inwestycja wymaga doskonałej organizacji, dlatego warto dobrze się do niej przygotować i powierzyć jej realizację doświadczonemu zespołowi. Poznaj najważniejsze cechy charakterystyczne obiektów kubaturowych!

Budownictwo kubaturowe i jego specyfika

Budynki kubaturowe to obiekty, które posiadają parametr objętości. Oznacza to, że różnią się od budynków, których bryły wpisują się w charakterystykę budownictwa liniowego. Muszą być wybudowane w sposób trwały – do tego rodzaju nie zalicza się miejsc o charakterze tymczasowym. Ich zastosowanie jest różnorodne. Służą do celów mieszkalnych, jako obiekty użyteczności publicznej, a także jako budynki przemysłowe.

Technologia budowy obiektu kubaturowego

Realizacją projektu i budowy obiektów kubaturowych zajmują się wyspecjalizowani wykonawcy. Współczesne budownictwo kubaturowe obejmuje obiekty powstające z wykorzystaniem różnych metod budowlanych. Mogą to być budowle murowane, drewniane, stalowe lub szkieletowe. Sposób budowania różni się w zależności od wybranego materiału i rodzaju konstrukcji.

Obiekty kubaturowe zwykle buduje się w technologii monolitycznej. Oznacza to, że powstają one z łączenia prefabrykowanych elementów. Dużą rolę odgrywają prawidłowo przeprowadzone roboty fundamentowe. Ze względu na swoją wielkość budynki kubaturowe mocno obciążają grunt, więc ich budowa wymaga jego dodatkowego wzmacniania.

Przykłady budynków kubaturowych

Przemysłowe i komercyjne obiekty kubaturowe to m.in. szkoły, szpitale, hotele, biurowce, całoroczne hale produkcyjne, magazyny i warsztaty. Budowle z parametrem objętości to także obiekty mieszkalne takie jak domy jedno- i wielorodzinne oraz bloki. Inwestycje budowlane tego typu wymagają uzyskania stosownych pozwoleń oraz odpowiedniego przygotowania gruntu. Dlatego najczęściej ich realizacją zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa budowlane, które mają duże doświadczenie w budownictwie kubaturowym.

Co to jest parametr objętościowy i jak obliczyć kubaturę budynku?

Parametr objętości w budownictwie kubaturowym należy obliczyć, biorąc pod uwagę ważne elementy konstrukcyjne, a pomijając zewnętrzne części takie jak schody i gzymsy. Wyliczona wartość to objętość budynku.

Kubaturę netto oblicza się mnożąc wszystkie powierzchnie poziomu budynku przez wysokość mierzoną od poziomu podłogi do stropu. Wartość ta dotyczy wewnętrznej przestrzeni użytkowej. Uwzględnia się w niej wszystkie kondygnacje obiektu, w tym części podziemne, balkony i tarasy, prześwity i bramy wjazdowe.

Z kolei kubatura budynku brutto to objętość liczona po zewnętrznym obrysie. Jest to suma kubatur wszystkich kondygnacji. Oblicza się ją, mnożąc powierzchnię całkowitą przez wysokość.

Budynki o dużej kubaturze występują zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Do budowy obiektów kubaturowych potrzebne jest spełnienie licznych wymagań formalnych. Współpraca z profesjonalną firmą budowlaną z bogatym doświadczeniem w podobnych realizacjach to gwarancja sukcesu inwestycji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *