Popularne

Artykuł

Finanse

Kredyt hipoteczny – Co wpływa na zdolność kredytową?

Kredyt hipoteczny – Co wpływa na zdolność kredytową?

Pojęciem, które nie jest obce żadnemu kredytobiorcy starającemu się o finansowanie zakupu nieruchomości, jest zdolność kredytowa. To właśnie od niej banki uzależniają przyznanie finansowania. Czym zatem jest zdolność kredytowa, co na nią wpływa i jak można ją poprawić? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Najprościej rzecz ujmując, zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie kredytu lub pożyczki. Poprzez jej ocenę banki weryfikują, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać kredyt na bieżąco. W interesie kredytodawcy jest bowiem, aby kredyt był spłacany regularnie. W przeciwnym razie znacząco wzrastałoby ryzyko banków, polegające na tym, że kredytodawca mógłby nie otrzymać zwrotu pożyczonych środków. W związku z powyższym kredyt nie zostanie udzielony osobie, której sytuacja finansowa wskazuje, że budżet nie wytrzyma kolejnego obciążenia.

Warto wskazać, że zdolność kredytowa nie wpływa jedynie na to, czy dany klient w ogóle uzyska finansowanie banku, ale także na to, w jakiej wysokości będzie mógł otrzymać kredyt. W tym przypadku zależność jest prosta – im zdolność kredytowa jest lepsza, tym większą kwotę kredytu można otrzymać. Nie bez znaczenia jest przy tym, że każdy bank stosuje swoje własne mechanizmy do obliczania zdolności kredytowej. Choć są one zbliżone, to jednak z reguły klient nie będzie miał takiej samej zdolności w różnych bankach.

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Do pierwszej grupy zalicza się czynniki związane z sytuacją finansową potencjalnego kredytobiorcy, w tym przede wszystkim uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania oraz inne zadłużenia, np. obecnie spłacane kredyty, jak również zadłużenie wynikające z kart kredytowych, limitów w koncie czy poręczonych kredytów. Dokonując analizy ilościowej, bank po porównaniu przychodów i wydatków sprawdza, czy potencjalnemu kredytobiorcy pozostają w skali miesiąca nadwyżki, mogące służyć do spłaty nowego kredytu. Warto w tym miejscu wskazać, że przy analizie dochodów istotne będzie także ich źródło – bank znacznie chętniej udzieli kredytu osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niż osobie otrzymującej wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Niezależnie od formy zatrudnienia, źródło dochodów musi być legalne. W przeciwnym razie w ogóle nie zostanie ono uwzględnione przy obliczaniu zdolności kredytowej. Szukając kredytu hipotecznego, warto sprawdzić ranking kredytów hipotecznych i sprawdzić czy bank w którym mamy najwyższą zdolność kredytową, ma również najatrakcyjniejszą ofertę i najniższe oprocentowanie.

Analiza jakościowa polega natomiast na sprawdzeniu danych, mających istotny wpływ na skłonność kredytobiorcy do wywiązywania się z zobowiązań. Mowa tu o czynnikach takich jak:

  • wiek,
  • stan cywilny,
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • wykształcenie, wykonywany zawód,
  • zajmowane stanowisko, staż pracy,
  • status mieszkaniowy i majątkowy,
  • historia kredytowa wskazująca, w jaki sposób zobowiązania były spłacane w przeszłości.

cena domu

W trakcie analizy zdolności kredytowej bank z całą pewnością pobierze raport z BIK, który wskaże, czy potencjalny kredytobiorca posiada obecnie jakieś zadłużenie, a także w jaki sposób spłacał zobowiązania w przeszłości. W związku z powyższym warto samodzielnie zweryfikować swoją historię w BIK, jeszcze przed złożeniem wniosku o udzielenie finansowania. Wówczas unikniemy przykrych niespodzianek, takich jak odmowa kredytu z uwagi na niespłaconą kartę kredytową, której nie używamy na co dzień, przez co zwyczajnie o niej zapomnieliśmy.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Na niektóre czynniki, brane pod uwagę przez bank do obliczania zdolności kredytowej, nie mamy wpływu, np. na nasz wiek. Istnieje jednak kilka sposobów na to, by poprawić swoją pozycję w oczach kredytodawcy.

Najprostszym sposobem jest wykazanie wyższych dochodów. Jeżeli nie masz szans na podwyżkę, to warto zadbać, aby zawarta przez Ciebie umowa była umową o pracę na czas nieokreślony, a wszystkie jej składniki były wykazywane na liście płac i wypłacane na konto. Warto także zredukować do minimum wysokość posiadanego zadłużenia. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić jednorazowo dotychczasowych kredytów, to spróbuj chociaż zrezygnować z karty kredytowej lub limitu w koncie. Jeżeli w przeszłości nieterminowo spłacałeś swoje zadłużenia, możesz wystąpić do banku z prośbą o wycofanie Twoich danych z BIK.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *