Popularne

Artykuł

Inne

Co zalicza się do odpadów niebezpiecznych i jak z nimi postępować?

Co zalicza się do odpadów niebezpiecznych i jak z nimi postępować?

Odpady niebezpieczne powstają niemal w każdym domu, firmie i w zakładzie produkcyjnym. Postępowanie z tą specyficzną, ale i dość powszechną frakcją odpadów, ze względu na ich groźne dla ekosystemu oraz zdrowia i życia ludzi właściwości podlega wielu obostrzeniom. Odpady niebezpieczne należy we właściwy sposób segregować i składować, a ich wytwórca ma obowiązek zadbać o ich bezpieczną dla środowiska i zgodną z przepisami utylizację. Co to są odpady niebezpieczne i jakie substancje oraz materiały zalicza się do tej frakcji śmieci? Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi i kto zajmuje się ich unieszkodliwieniem? Poniżej odpowiadamy na kluczowe pytania dotyczące tematu odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne – rodzaje i przykłady groźnych substancji

Ustawa o odpadach definiuje cały katalog odpadów uznawanych za niebezpieczne, a więc takich, które wykazują działanie szkodliwe, toksyczne, trujące, żrące, drażniące, łatwopalne, wybuchowe, zakaźne, rakotwórcze itp., a po wniknięciu do środowiska mogą stać się zagrożeniem dla ludzi oraz środowiska. Są to m.in. rozpuszczalniki, oleje, substancje oleiste, smary, farby, lakiery, tusze, pigmenty, kleje, żywice, środki pirotechniczne, środki ochrony roślin, ale i leki, środki farmaceutyczne, odpady medyczne czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponieważ odpady tego rodzaju muszą być izolowane od środowiska i w żadnym wypadku nie mogą trafić wprost na wysypisko, a prawo nakazuje ich utylizację, a więc unieszkodliwienie.

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych i kto za nią odpowiada?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych wymaga wykorzystania specjalnej infrastruktury oraz zaawansowanej technologii, dlatego powierzona została profesjonalnym zakładom przetwarzania odpadów. Firmy utylizujące odpady niebezpieczne mają za zadanie zabezpieczyć substancje groźne dla otoczenia, a także w miarę możliwości prowadzić odzysk tych surowców, które mogą być ponownie użyte do produkcji nowych wyrobów. Pamiętać jednak należy, a przypominają o tym m.in. specjaliści z dziedziny zarządzania odpadami wszystkich frakcji – firma Stena Recycling oferująca wywóz odpadów niebezpiecznych, że chociaż odpad niebezpieczny unieszkodliwiany jest na terenie przeznaczonych do tego instalacji, to wytwórca odpadu jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełni odpowiedzialny za swoje niebezpieczne śmieci aż po ich ostateczną utylizację.

Odbiór odpadów niebezpiecznych, ich magazynowanie i transport – jak powinny przebiegać?

Odpady niebezpieczne muszą być właściwie sklasyfikowane, przechowywane i oznaczone – umieszczone w szczelnych pojemnikach opatrzonych etykietami z kodem odpadu. Prawo wprowadza też limity i okresy magazynowania oraz zobowiązuje do precyzyjnego dokumentowania wszystkich czynności podejmowanych w związku z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi. Transport odpadów niebezpiecznych musi natomiast spełniać wymogi umowy ADR. Renomowane firmy odbierające odpady niebezpieczne oferują zwykle swoim klientom kompleksową pomoc w zgodnym z przepisami zarządzaniu tą frakcją śmieci. Wspomniana Stena Recycling doradza, szkoli i wspiera przedsiębiorców z różnych zakątków Polski w zakresie klasyfikacji odpadów niebezpiecznych, sposobu ich magazynowania, a nawet dostarcza certyfikowane pojemniki na odpady niebezpieczne. Stena Recycling organizuje też sprawny odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w zgodzie z umową ADR oraz gwarantuje ich legalną i przyjazną środowisku utylizację.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *