Popularne

Artykuł

Inne

O jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zadbać?

O jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zadbać?

Ogień od wieków stanowi ogromne zagrożenie dla budynków i pomimo stałego rozwoju technologii, pożar wciąż znajduje się na szczycie potencjalnych niebezpieczeństw – zarówno dla samego obiektu, jak i przebywających wewnątrz ludzi. Które elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagają specjalnej uwagi?

Zabezpieczenia pasywne

Projektowanie instalacji przewidzianej do wykrywania i zwalczania pożaru rozpoczyna się zwykle na długo przed pojawieniem się ciężkiego sprzętu na placu budowy. Niezależnie od tego, czy mowa o remoncie, przystosowaniu starego obiektu do nowych funkcji, czy wznoszeniu zupełnie nowego budynku, należy sporządzić zgodną z normami dokumentację, obejmującą wszystkie sposoby, jakie zostały podjęte w celu zmniejszenia zagrożenia pożarem. Projekty te obejmują zarówno elementy aktywnej, jak i pasywnej ochrony przed ogniem. Na etapie budowy szczególnie ważne jest zadbanie o drugą z wymienionych kategorii. Do pasywnych środków zabezpieczających zaliczane są specjalne farby oraz powłoki, którymi pokrywane są elementy konstrukcyjne. Wykorzystanie niepalnych materiałów podczas budowy znacząco spowalnia rozprzestrzenienie się ognia. Jak w przypadku wszystkich powłok i lakierów, podczas budowy lub w wyniku działania warunków zewnętrznych zabezpieczenia pasywne mogą zostać uszkodzone. Aby wykryć tego typu nieprawidłowości, zwykle wystarczy inspekcja wizualna, po której następuje uzupełnienie ubytków.

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Szybkie wykrycie ognia stanowi niezwykle ważny element walki z pożarem. Sprawnie działająca instalacja wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pozwala przeprowadzić sprawną ewakuację oraz zapewnia służbom więcej czasu na przeprowadzenie akcji. Im krócej trwa pożar, tym mniejsze powoduje straty, dlatego tak istotne jest wykrycie zagrożenia, zanim osiągnie trudne do opanowania rozmiary. Rozmieszczone w budynku czujki mogą reagować na dym, temperaturę lub obecność gazów towarzyszących procesom spalania dlatego niezbędne jest regularne sprawdzanie filtrów, elementów wykrywających oraz źródeł zasilania. Zabrudzenia mogą powodować nie tylko pogorszenie prędkości wykrywania, ale również fałszywe alarmy, które obniżają stopień zaufania wobec instalacji.

Serwis systemu sygnalizacji pożaru nie ogranicza się jedynie do konserwacji czujników, ale sprawdza również centralę sterującą pracą całej instalacji. To z tego miejsca wychodzi sygnał uruchamiający środki przeciwdziałania pożarowi – np. spryskiwacze – otwierający drzwi ewakuacyjne oraz informujący służby o wybuchu ognia. Regularne przeglądy instalacji przeciwpożarowej są wymagane przez prawo i obejmują zarówno testy losowych urządzeń, jak i próbne uruchomienie całej instalacji. W przypadku konserwacji urządzeń przeciwpożarowych nie istnieje element, któremu można poświęcić mniej uwagi, gdyż wszystkie ogniwa instalacji współpracują ze sobą, aby zapewnić budynkowi maksymalną ochronę.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *