Popularne

Artykuł

Technologia

Najciekawsze dotacje i ulgi na instalację PV w 2021

Najciekawsze dotacje i ulgi na instalację PV w 2021

Liczne dotacje na fotowoltaikę sprawiają, że montaż paneli staje się jeszcze bardziej opłacalny. Aktualnie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa mogą korzystać z licznych form dofinansowania. Ulgi na instalację fotowoltaiczną dotyczą i zakupu niezbędnego sprzętu, i samego montażu oraz uruchomienia instalacji. W poniższym artykule dokonaliśmy przeglądu najciekawszych dotacji na fotowoltaikę 2021 dla firm i osób prywatnych.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

Rok 2019 był rewolucyjny, jeśli chodzi o rozwój fotowoltaiki w Polsce. Wtedy to uruchomiono program Mój Prąd, który w znacznym stopniu wpłynął na zwiększenie liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych. W tym samym roku w życie weszła zmiana ustawy o podatku dochodowym, dzięki której koszty związane z fotowoltaiką można odliczać od podatku. O co chodzi?

Rzecz w tym, że wydatki związane z zakupem i montażem fotowoltaiki można teraz odliczyć od dochodów, obniżając w ten sposób płacone podatki. Co ważne, rozliczenia nie trzeba dokonywać jednego roku. Na koniec każdego kolejnego roku rozliczeniowego należy odliczyć poniesione w nim wydatki.

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, to 53 000 zł. Kwota ta musi znajdować pokrycie w dochodzie użytkownika, aby ulga termomodernizacyjna została wykorzystana w całości. Jeśli w danym roku koszty nie znajdują w dochodach pełnego pokrycia, można rozliczyć je w kolejnych latach. Prosument ma na to 6 lat.

Warto w tym miejscu przytoczyć najważniejsze zasady, jeśli chodzi o ulgę termomodernizacyjną:

 

  • Inwestycja w fotowoltaikę powinna zostać rozliczona w ciągu 3 lat od momentu, gdy użytkownik poniesie pierwszy związany z nią wydatek.
  • Inwestor może odliczać tylko koszty, które rzeczywiście poniósł. Rzecz w tym, że niezbędny jest dowód ich poniesienia w postaci faktury lub dowodu zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na zakup paneli fotowoltaicznych.
  • Inwestor jest zobowiązany do samodzielnego złożenia wniosku.
  • Ulga termomodernizacyjna przysługuje na instalację fotowoltaiczną zasilającą obiekt mieszkalny.
  • Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem.

Ulga termomodernizacyjna na przykładzie:

W danym roku podatnik uzyskał dochód w wysokości 75 000 zł. Koszt, jaki poniósł w związku z instalacją fotowoltaiczną, wyniósł go 5 000 zł. W takiej sytuacji na zakończenie okresu rozliczeniowego zapłaci podatek naliczony od kwoty 70 000 zł, ponieważ koszt 5 000 zł, poniesiony na fotowoltaikę, odliczy od dochodu dzięki uldze termomodernizacyjnej.

Niewątpliwie warto skorzystać z ulgi na instalację fotowoltaiczną. Aby poznać pozostałe argumenty, które o tym świadczą, zachęcamy do lektury artykułu bardziej szczegółowo zgłębiającego ten temat – https://n-energia.pl/ulga-termomodernizacyjna-na-fotowoltaike/.

Czyste powietrze, czyli dotacje na fotowoltaikę i nie tylko

Program Czyste Powietrze ma za zadanie wspierać modernizację w zakresie źródeł energii w polskich gospodarstwach domowych. W ramach programu można uzyskać nawet do 37 000 zł dotacji na wymianę pieca. Dofinansowanie dotyczy demontażu starego źródła ciepła i montażu nowego, którym może być np. pompa ciepła. Mikroinstalacja fotowoltaiczna stanowi niejako dodatek, który podwyższa maksymalną możliwą do otrzymania kwotę dotacji. Bez montażu fotowoltaiki maksymalnie można uzyskać 32 000 zł.

Program Czyste Powietrze istnieje już od 2018 roku, a nabór odbywa się w trybie ciągłym. Zakończenie naboru przewiduje się na rok 2027, natomiast do końca 2029 roku mają zostać wypłacone wszystkie dotacje. Całkowity budżet programu wynosi 103 mld złotych. Warto nadmienić, że Czyste Powietrze może przyjmować różne formy. Poza typową dotacją na inwestycję istnieje również możliwość refinansowania części kredytu zaciągniętego na potrzeby wymiany starego, nieekologicznego źródła energii.

Dotacje na fotowoltaikę z programu Mój Prąd

Kolejnym istotnym programem, funkcjonującym już od 2 lat, jest Mój Prąd. To program oferujący dotacje na fotowoltaikę w wysokości aż 50% kosztów kwalifikowanych. W pierwszych dwóch edycjach maksymalna kwota dotacji wynosiła 5000 zł, natomiast w trzeciej było to 3000 zł. Aktualnie zakończył się już nabór do 3. edycji, jednak początkiem 2022 roku ma zostać uruchomiony program Mój Prąd 4.0. Czwarta odsłona będzie się różniła od poprzednich, ponieważ dotacje będa dotyczyły nie tylko mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale również magazynów energii, a nawet ładowarek do samochodów elektrycznych. Jak na razie jednak są to nieoficjalne zapowiedzi.

Dotacje na fotowoltaikę 2021 dla firm – Energia Plus

Jeśli chodzi o dotacje na fotowoltaikę 2021 dla firm, najciekawszym programem wydaje się Energia Plus. Jest to kompleksowy program wsparcia w zakresie modernizacji przedsiębiorstw, w celu ograniczenia przez nie emisji gazów cieplarnianych. Udzielane w ramach programu dotacje dotyczą nie tylko fotowoltaiki, ale również m.in. zmniejszania zużycia wyczerpywalnych, szkodliwych surowców oraz poprawy ogólnej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Program oferuje wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych lub zwrotnego dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Liczne dotacje na fotowoltaikę dają szansę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dużą oszczędnością. Zarówno dotacje na fotowoltaikę 2021 dla firm, jak i dla osób prywatnych to dobry sposób na obniżenie kosztów jej nabycia i skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *